Planowa polityka hodowlana uwzględniać musi wystawy jako ważny element konfrontacji zarówno z ekspertami, jak i z innymi hodowcami. Źródło: Wojciech – Albert Kurkowski, „KOT”, Nr 6

ABC WYSTAW

Tytuły i oceny na wystawach

ABC wystaw kotów rasowych, czyli słowniczek, który pomoże rozszyfrować wszystkie tajniki wystaw i skrótów stosowanych na wystawach.
Podczas wystaw organizowanych przez Fédération Internationale Féline osobno oceniane są kocury, kotki, kocięta oraz kastraty. Ponadto koty podzielone są na kategorie, rasy oraz odmiany i grupy barwne.

Oficjalne klasy wystawowe kotów rasowych wg regulaminu FIFe

01
klasa Supreme Champion
(do 31.12.2008 ” Klasa Europejskich Championów”) bez klasyfikacji i certyfikatów

02klasa Supreme Premior – kastraty -bez klasyfikacji i certyfikatów 
 W 01 i 02 klasie koty nie są już oceniane, a jedynie otrzymują honorowe wyróżnienie za udział w wystawie HP (ang. Honour Prize), mogą jednać brać udział w nominacjach do “Best in Show” oraz “Best in Variety”
03
klasa Grand International Champion – certyfikat CACS
certyfikat na Tytuł Supreme Champion
04klasa Grand International Premior (kastraty) – certyfikat CAPS (dawniej CAPE)
certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)
05
klasa International Champion – certyfikat CAGCIB
certyfikat na Tytuł Grand International Champion
06
klasa International Premior (kastraty) –
certyfikat CAGPIB
certyfikat na Tytuł Grand Inetrnational Premior (kastraty)
07klasa Champion – certyfikat CACIB
certyfikat na tytuł International Champion
08klasa Premior (kastraty) –
certyfikat CAPIB
certyfikat na tytuł Inetrnational Premior (kastraty)
09
klasa otwarta (pow. 10 mies. życia)-
certyfikat CAC
 certyfikat na tytuł Champion
10klasa otwarta (pow. 10 mies. życia)-
certyfikat CAP
certyfikat na tytuł Premior (kastraty)
11
grupa dla kotów w wieku 7-10 miesięcy -młodzieży Junior
Najwyższe odznaczenie: Ex1; bez certyfikatów
Odznaczenie w finale: Best in Show (BiS)
12grupa wiekowa dla kociąt od 4. do 7 miesiąca życia Kitten
Najwyższe odznaczenie: Ex1; bez certyfikatów
Odznaczenie w finale: Best in Show (BiS)
13aklasa nowicjatu – ściśle określona przepisami FIFe
13bklasa kontrolna – dla ras, które są w trakcie rozwoju lub krzyżowania międzyrasowego
13cklasa ustalania kodu EMS – klasa ustalenia koloru, długości futra lub innych cech rasy
14klasa kotów domowych
Dodatkowe klasy kotów ustalane przez organizatorów
15a
klasa poza konkurencją
gość wystawy nie podlega ocenie sędziowskiej
15bklasa hodowlana – dla kotów pow. 10 mies. życia, które chcą uzyskać klasyfikację hodowlaną
16klasa miotów – min. 3 kocięta z tego samego miotu
17aklasa weteranów – dla kotów od 7 do 10 lat
17b
klasa seniorów – dla kotów powyżej 10 lat
 

Oceny wystawowe kotów oraz certyfikaty na tytuły wg FIFe

EX1
najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej
(możliwy certyfikat)
CAC
certyfikat na Tytuł Champion
CAP
certyfikat na Tytuł Premior (kastraty)
CACIB
certyfikat na Tytuł International Champion
CAPIB
certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)
CAGCIB
certyfikat na Tytuł Grand International Champion
CAGPIB
certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)
CACS
certyfikat na Tytuł Supreme Champion
CAPS
certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)
HP
ocena honorowa (Honorary Prize), uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion lub Supreme Premior.
Koty w tych klasach wystawowych 01 SC / EC i 02 SP / EP nie są już klasyfikowane, otrzymują za udział w wystawie wyróżnienieHP (Honorary Prize).  Mogą one otrzymywać wyróżnienie BIV i mogą być nominowane do panelu BIS wystawy.
BIVBest in Variety to wyróżnienie wystawowe.
Najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej.
W porównaniu do wyróżnienia Best in Variety uczestniczą wszystkie koty danej grupy kolorystycznej, niezależnie od ich wieku lub płci, pod warunkiem, że porównywane są co najmniej 3 koty w danej grupie kolorystycznej.  Tytuł BIV może być przyznawany z podziałem na klasy wystawowe (dorosłe, młodzież, kocięta) lub też dla całej grupy kolorystycznej – BIV Total.
W przypadku większej ilości rywalizujących kotów można przyznać maksymalnie 3 tytuły BIV:  osobno dla kociąt 4–7 miesięcy, junior 7-10 miesięcy i kotów dorosłych.
Kastraty i kastratki powyżej 10. miesiąca, nie mogą być łączone z innymi kotami i walczą one osobno o tytuł BIV Neuter.
Każdy kot otrzymujący BIV musi uzyskać przynajmniej 95 punktów wg standardu swojej rasy.
Sędzia ma wolny wybór, aby zrezygnować z przeprowadzenia BIV, jeśli wystawiane koty nie są w odpowiednio dobrej kondycji, jednakże nie można odmówić przeprowadzenia BIV, jeśli kot uzyskał w ocenie konieczne 95 punktów.
 
Wstępnie uznane rasy przez FIFe. Wystawiane koty należące do wstepnie uznanej rasy otrzymują kwalifikacje i są klasyfikowane, ale nie mogą uczestniczyć w wyższej klasie wystawowej niż 7 lub 8, nie mogą otrzymać certyfikatu wyższego niż CACIB lub CAPIB.
Wystawiany kot wstępnie uznanej rasy po otrzymaniu ostatniego certyfikatu w klasie 7 lub 8 może być wystawiany tylko poza konkurencją.
Wystawiane koty, które należą do wstępnie uznanej rasy mogą konkurować z kotami uznanych ras i otrzymać BIV, ale nie mogą być nominowane do finału wystawy NOM BIS.
 
Finał Wystawy – wybór Best in Show
W różnych krajach i różnych klubach system wyboru Best in Show, może się nieznacznie różnić. Przepisy FIFe dotyczą tylko wyboru Best in Show.
Pozostałe tytuły i sposób prowadzenia Best in Show zależą od organizatorów wystawy.
 
NOM Best in Show – nominacja do Best in Show wystawy.
Sędziowie wybierają najlepszego kota z danej Kategorii.
RUS to IV kategoria, do której zaliczamy między innymi ABY, BAL, CRX, DRX, OSH, PEB, SIA, SOM, SPH, THA.
NOM BIS jest wybierany spośród tych właśnie ras ocenianych u danego sędziego. Sędzia może nominować po jednym: dorosłym kocurze, dorosłej kotce, kastrowanym kocurze, kastrowanej kotce, młodzieży i kociaku oraz kocurze i kotce w klasie weteranów.
W przypadku kotów domowych po jednym : kocurze krótkowłosym, kotce krótkowłosej, kocurze długowłosym i kotce długowłosej.
Każdy kot nominowany przez sędziego do Best in Show wystawy, musi uzyskać przynajmniej 97 punktów wg standardu swojej rasy.
 
BIS – Best In Show – wybór najlepszych kotów wg klas wystawowych w każdej z 4 Kategorii.
W finale wystawy, spośród nominowanych NOM BIS kotów w danej Kategorii, wybierane są najlepsze koty :
 
dorosły kocur Adult Male i dorosła kotka Adult Female – BIS Adult /BOS Adult
kastrat Neuter Male i kastratka Neuter Female – BIS Neuter / BOSNeuter
najlepszy w klasie młodzieży – BIS Junior
najlepsze kocię w klasie kociąt – BIS Kitten
klasa weteranów kocur i kotka – BIS Veteran / BOS Veteran.

W panelu Best In Show oceniane są również mioty kociąt , nominowane przez sędziów w poszczególnych kategoriach wystawowych.
Zwycięski miot w danej Kategorii otrzymuje tytuł BIS Litter
W przypadku RUS kot w swojej klasie wystawowej ( Adult, Neuter, Junior, Kitten, Veteran ) “pokonuje” wszystkie nominowane koty pozostałych ras w IV kategorii oraz konkurujące z nim RUS.
W klasie kotów dorosłych:

kocur Adult Male i kotka Adult Female porównywane są przy wyborzeBIS Adult
W ocenianej osobno klasie kastratów:

kastrat Neuter Male i kastratka Neuter Female porównywane są przy wyborze BIS Neuter.
W ocenianej osobno klasie weteranów:

kocur Veteran Male i kotka Veteran Female porównywane są przy wyborze BIS Veteran
Przegrywający kot przeciwnej płci otrzymuje tytuł BOS Best Opposite Sex

 
BOS – Best Opposite Sex – najlepszy kot w Best In Show pod kątem płci w danej Kategorii ( kot dorosły Adult, kastrat Neuter lub Veteran ).
W przypadku NFO kocur lub kastrat oraz kotka lub kastratka “pokonują” wszystkie nominowane koty innych ras w II Kategorii i konkurujące z nimi pozostałe NFO Koty norweskie leśne.
 
Tylko dorosły kot z tytułem BIS Adult zostaje zwycięzcą swojej Kategorii wystawowej i bierze udział w wyborze BOB Best Of Best – nie dotyczy to kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów.
Ten rodzaj panelu Best In Show jest najbardziej popularny na europejskich wystawach.
 
Tylko dorosły kot z tytułem BIS Adult zostaje zwycięzcą swojej Kategorii wystawowej i bierze udział w wyborze BOB Best Of Best – nie dotyczy to kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów.
Ten rodzaj panelu Best In Show jest najbardziej popularny na europejskich wystawach.
 
BIC – Best In Category – najlepszy kot w Kategorii w porównaniu wszystkich kotów z tytułem BIS, w tym przypadku dotyczy to kotów dorosłych, kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów. Zwycięzca Kategorii i zdobywca tytułu BIC jest nominowany do wyboru najlepszego kota wystawy BOB Best Of Best, a pozostałe koty pozostają z zaszczytnymi tytułami BIS.
 
BOB – Best Of Best – najlepszy z najlepszych.
Wyboru zwycięzców wystawy dokonują międzynarodowi sędziowie wszystkich ras. W zależności od decyzji organizatorów wystawy, wybierane mogą być 4 miejsca Best Of Best BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4, poprzez porównanie dorosłych kotów z tytułem BIS Adult – zwycięzców każdej z czterech kategorii.
 
W przypadku panelu Best In Show z wyborem BIC Best In Category , spotyka się dwie opcje zależne od decyzji organizatorów:
wskazywany jest tylko BOB 1 Best Of Best ,poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC, pozostałe trzy koty pozostają z zaszczytnymi tytułami Best In Category BIC.
wybierane są 4 miejsca Best Of Best: BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4, poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC.
Zatwierdzanie tytułów wystawowych FIFe
Certyfikaty uznane za kwalifikujące do tytułów Champion, Premior, International Champion, International Premior, Grand International Champion, Grand International Premior, Supreme Champion i Supreme Premior stają się ważne dopiero po zatwierdzeniu przez Federację Krajową lub Krajowy Klub, do którego należy dany wystawca.
W celu uzyskania tytułu, właściciel musi zawiadomić o tym Sekretariat Federacji Krajowej w ciągu miesiąca od uzyskania ostatniego certyfikatu uprawniającego do danego tytułu.
Certyfikaty i tytuły, które nie zostały uzyskane zgodnie z zasadami obowiązującymi w FIFe, nie będą uznawane.
Wszystkie certyfikaty na dany tytuł muszą być uzyskane w tej samej   odmianie kolorystycznej (kod EMS) / grupie kolorystycznej.
Jeśli zmiana kodu EMS skutkuje zmianą odmiany kolorystycznej grupy
kolorystycznej, wówczas:
już uzyskane tytuły muszą być zawsze zachowane (dla uznanych odmian)
wszystkie certyfikaty na następny tytuł muszą być uzyskane w nowej odmianie / grupie koloystycznej.
Przejście kota do wyższej klasy wystawowej
Z chwilą, gdy kot uzyska odpowiednią liczbę certyfikatów na dany tytuł, wystawca ma obowiązek wystawiać tego kota w odpowiednio wyższej klasie wystawowej. Kot, który uzyskał maksymalną ilość certyfikatów na dany tytuł w jednym kraju, nie może wystąpić w tej samej klasie w tym samym kraju po raz kolejny. Dopóki wystawca nie spełni wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania tytułu, kot może być pokazany jedynie w klasie poza konkurencją w tym samym kraju.

Koty na wystawach FIFe oceniane są w podziale na kategorie:

Kategoria I: EXO, PER, RAG, SBI, TUV
Kategoria II: ACL, ACS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA
Kategoria III: BEN, BML, BSH (BRI), BLH, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK
Kategoria IV: ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, SYL, SYS
Kategoria V: Koty domowe

Klasyfikacja: lokaty EX 1, EX 2, EX 3, EX 4 przyznawane są dla pierwszych czterech kotów ocenianych przez jednego sędziego w tej samej klasie wystawowej. W przypadku większej ilości kotów w tej samej klasie wystawowej, kolejne koty otrzymują ocenę EX bez określenia zajętej lokaty.
Certyfikaty mogą być przyznane tylko najlepszym kotom w danej klasie wystawowej i są one niezbędne do uzyskania tytułów wystawowych wg FIFe. Certyfikat do tytułu przyznawany jest przez sędziego na podstawie podsumowania punktów wg standardu danej rasy.
Otrzymanie oceny excellent EX 1/ V 1, nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu przez kota. Jeżeli sędzia uzna, że oceniany kot nie uzyskał wystarczającej ilości punktów wg standardu rasy na certyfikat (mimo braku konkurencji w swojej klasie, kolorze, płci), to może wystawić ocenę doskonałą Ex %.
Jest to ocena doskonała bez certyfikatu do tytułu. Powody wstrzymania certyfikatu muszą być wymienione w raporcie sędziowskim.
Kot nie może otrzymać certyfikatu jeśli nie został sklasyfikowany jako excellent EX 1/ V 1 i nie uzyskał minimalnej ilości punktów w swojej klasiewystawowej:

93 punkty w klasach otwartej lub kastratów CAC / CAP
95 punktów w klasach Champion / Premior CACIB / CAPIB
96 punktów w klasach International Champion / International Premior CAGCIB / CAGPIB
97 punktów w klasach Grand International Champion / Grand International Premior CACS / CAPS
Kocury i kotki oceniane są oddzielnie.
Kastraty i kastratki nie są porównywane z pozostałymi kotami.
Młodzież (7-10 miesięcy) i kocięta (4–7 miesięcy) otrzymują tylko oceny EXz odpowiednią lokatą, ale nie mogą otrzymać certyfikatu.
Mioty kociąt (4 – 10 miesięcy) oceniane są w poszczególnych kategoriach wystawowych. Do oceny wymagane są minimum 3 koty z jednego miotu
( może być ich więcej )
Mioty otrzymują oceny w postaci zajętej lokaty 1, 2, 3, 4, 5… itd.
Najlepszy miot może być nominowany do Best in Show wystawy.
Kotom ras nie uznanych i kotom domowym przyznawane są oceny w postaci lokaty 1, 2, 3, 4 itd.
Koty domowe mogą być nominowane do Best in Show zgodnie z kategoriąHCS lub HCL.
Koty o nieuznanych odmianach barwnych otrzymują oceny i klasyfikację, ale nie mogą otrzymać certyfikatów i nie mogą być nominowane do Best in Show. Koty ras nieuznanych nie mogą otrzymać nominacji do Best in Show.
Tytuły wystawowe kotów rasowych wg FIFe
CH Champion  tytuł Champion
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC.
Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
PR Premior (kastraty) tytuł Premior
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAP od trzech różnych sędziów na  międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP.
Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
IC International Champion  tytuł International Champion
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1
IP International Premior (kastraty) tytuł International Premior.
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
GIC Grand Internanional Champion  tytuł Grand International Champion.
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIC
Grand International Champion
kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
GIP Grand International Premior kastraty tytuł Grand International Premior
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIP
Grand International Premior
kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGPIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
SC Supreme Champion tytuł Supreme Champion – dawniej EC Europa Champion. Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Champion (EC) na tytuł Supreme Champion (SC).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CACS.
Koty, które uzyskają tytuł EC Europa Champion do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SC Supreme Champion.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SCSupreme Champion
kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
SP Supreme Premior (kastraty) tytuł Supreme Premior dawniej EP Europa Premior.  Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Premior(EP) na tytuł Supreme Premior (SP).
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CAPS.
Koty, które uzyskają tytuł EP Europa Premior do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SP Supreme Premior.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CAPS od trzech różnych sędziów w  trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPS. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SPSupreme Premior
kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
JW JUNIOR WINNER
Kot musi zdobyć 5 x tytuł BIS w okresie pomiędzy4 – 10 miesiącem życia w klasach wystawowych 11 i 12 – “JW” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
WW WORLD WINNER
 BIS na Wystawie Światowej – to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz rokiem zdobycia “WW” przed pełnym imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
SW SCANDINAVIAN WINNER  
BIS na skandynawskim odpowiedniku Wystawy Światowej – “SW” to tytuł dożywotni i umieszczony przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.
DSM Distinguished Show Merit
O ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe w pełni uznanych ras włącznie z kastratami i koty domowe uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe – klasy wystawowe 1-10 oraz 14.  By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytułBIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień.  Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DSM Distinguished Show Merit.
“DSM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
DVM Distinguished Variety Merit  
O ten tytuł ubiegać się mogą koty w pełni uznanych ras włącznie z kastratami oraz koty wstępnie uznanych ras uczestniczące w wystawach krajowych i międzynarodowych FIFe.
By uzyskać tytuł DVM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIV –
(klasy wystawowe 1-12) Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIV wynosi dwa lata i jeden dzień.
Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DVMDistinguished Variety Merit. “DVM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota. Liczą się oceny uzyskane od 1.01.2008 roku.
DM DISTNGUISHED MERIT
Zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior.
W przypadku kocura – spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe. “DM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
NW NATIONAL WINNER
Tytuł wprowadzony od 01.01.2011 r.
W każdym kraju członkowskim FIFe członek FIFe może zdecydować, na jakich zasadach przyznaje się ten tytuł.
Należy spełnić następujące warunki:
Członek FIFe może nadać tytuł maksymalnie 15 kotom w danym roku  kalendarzowym; koty mogą uzyskać tylko jeden tytuł NW w danym   roku kalendarzowym.
Koty takie muszą mieć za sobą rywalizację na wystawach w danym   roku kalendarzowym w klasach 1-12 lub 14; Członek FIFe może zdecydować, na jakiej minimalnej ilości wystaw koty takie muszą być pokazane.
Rywalizacja o tytuł NW może opierać się jedynie na rezultatach z   wystaw organizowanych przez Członka FIFe przyznającego tytuł.
Członkowie FIFe mogą przyznawać tytuł NW jedynie kotom ras w   pełni  uznanych, zarejestrowanych w ich własnych Księgach   Rodowodowych (jak również kotom domowym), i które należą do ich członków indywidualnych.
Zwycięskie koty będą miały swój tytuł NW zarejestrowany w taki sam sposób, w jaki rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe. tzn. tytuł “NW“umiejscowiony będzie przed pełnym imieniem kota i wszelkimi innymi tytułami kota.
Imiona kotów z tytułem National Winner muszą być opublikowane.

Zródło: Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat Club Wrocław

Przewiń do góry