Polityka prywatności i plików cookies

Witaj!

Jeżeli tutaj Państwo trafiliście, to niezawodny znak, że cenicie swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym zawarte są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszych usług, z zasobów informacyjnych i komunikacji za pośrednictwem strony internetowej https://www.adorea.pl/ a także stron hodowli na portalach: youtube.com, pinterest.com, instagram.com czy facebook.com. 

DANE OSOBOWE
Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Adorea*PL Hodowla Kotów Rosyjskich Niebieskich z siedzibą w Miękini przy ul. Świerkowej 1, zarejestrowana w ogólnopolskim stowarzyszeniu Cat Club Feniks, będącym członkiem Federacji Felis Polonia działającej pod patronatem FIFe, zwana dalej „Administratorem”.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z HODOWLĄ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: adorea.pl@gmail.com, lub dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 605 37 87 99.

Skontaktować się z nami można również pisząc na adres pocztowy:
Adorea*PL Hodowla Kotów Rosyjskich Niebieskich ul. Świerkowa 1, 55-330 Miękinia

W jaki sposób trafiły do naszej Hodowli Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas podpisywania umów rezerwacyjnych dotyczących zakupu kociąt z naszej Hodowli, umów końcowych sprzedaży kociąt, a także podczas wykonywania przelewów zadatku na nasze konto lub zapytań mailowych dotyczących zakupu kociąt, pytań dotyczących rasy czy porad dotyczących opieki nad kotami rosyjskimi niebieskimi, które trafiły do nas na skrzynkę e-mail, bądź przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub poprzez prowadzone strony na portalu Facebook, Instagram, Pinterest.

Jaki jest cel a także podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Hodowlę?

Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy kupna sprzedaży kota lub umowy rezerwacyjnej kociąt – przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, poprzez odpowiadanie na Państwa zapytania lub wysyłanie informacji przydatnych w opiece nad Państwa kotami lub innych informacji związanych bezpośrednio z rasą kotów rosyjskich niebieskich lub też rozwiązywania problemów dotyczących opieki, pielęgnacji czy żywienia zwierzęcia – przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO;
 3. w celu obsługi różnych zapytań, które do nas Państwo kierujecie np. przez formularze kontaktowe, czy komunikatory społecznościowe- przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych i informacyjnych, kontaktowanie się z Państwem, m.in. w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – poprzez adres e-mail oraz telefon, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. w celu promocji naszej działalności poprzez zamieszczenie zdjęć uwzględniających Państwa wizerunek zarejestrowany podczas realizacji kupna/sprzedaży kota, z imprez, prelekcji i warsztatów dot. obszaru naszej działalności w portalach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram, Pinterest oraz przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronach internetowych użytkowanych przez Administratora lub w ulotkach i innych  materiałach promocyjnych, po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody – przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 6. w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych – przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 7. w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie – przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w każdej chwili, w identyczny sposób w jaki ją wyraziliście. Informujemy, iż będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie na to zgody.

Czy musicie Państwo podawać naszej Hodowli swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę rezerwacyjną, sprzedaży: adres e-mail, telefon, imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego.

Potrzebujemy Państwa następujących danych, by odpowiadać na zapytania kierowane do naszej Hodowli: adres e-mail, telefon.

Niepodanie przez Ciebie danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:

 1. niemożnością świadczenia usługi przez Administratora;
 2. niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 3. niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane są:

 1. podmioty, które wykonują dla nas jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie naszej witryny internetowej;
 2. dostawcy usług poczty elektronicznej świadczonych przez firmę Google Ireland Limited;
 3. firmy prowadzące obsługę księgową naszej działalności hodowlanej;
 4. podmioty takie jak ogólnopolskim stowarzyszeniu Cat Club Feniks, które wspierają rozwój i funkcjnowanie hodowli;
 5. portale społecznościowe m.in. Facebook, Instagram, Pinterest.

Państwa dane osobowe możemy udostępnić na żądanie organów ścigania lub na wniosek organów publicznych walczących z oszustwami i nadużyciami lub też w sytuacji, gdy to my jako Hodowla jesteśmy zmuszeni wystąpić na drogę postępowania przeciwko Państwu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane to:

 1. dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy;
 2. podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, dane adresowe, data urodzi, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałem je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sam ustalę, że się zdezaktualizowały;
 3. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na zamieszczenie wykonanych fotografii w portalach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram itp. oraz w innych materiałach marketingowych/reklamowych – do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody;
 4. dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.
Czy Hodowla przetwarza Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

Czy hodowla przekazuje Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na zamieszczenie zdjęć w tych portalach. Administrator informuje, że wymienione portale spełniają wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).

Jakie uprawnienia posiadacie Państwo wobec Hodowli w odniesieniu przetwarzanych przez nią danych?

Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych przez naszą Hodowlę?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Hodowlę, w momencie gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście, a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

PLIKI  COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 

Nasza strona internetowa https://www.adorea.pl/, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies  własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności:

 1. w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 2. w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 3. w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 4. w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. 

Narzędzia społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest.

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Usuwanie plików cookies

Wyłączenie plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookie nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszych stronach www. Poniżej zestawienie adresów pod którymi można zarządzań plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach:

 1. w przeglądarce Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 2. w przeglądarce Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
 3. w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 5. w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Jeśli korzystacie Państwo z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), proszę zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry